Bạn chờ một xíu nhé...

Vì Tuyên Quang giỏi Tiếng Anh
“Vì Tuyên Quang giỏi Tiếng Anh” là cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang phối hợp Edupia tổ chức.

Cuộc thi diễn ra với mong muốn học sinh Tuyên Quang được học tập, rèn luyện Tiếng Anh với điều kiện tốt nhất, như học sinh ở các trường quốc tế và được tham gia vào những sân chơi trí tuệ đầy lý thú, không chỉ giúp các em nâng cao kiến thức Tiếng Anh, mà cả khả năng tư duy linh hoạt, phản xạ nhanh, để sẵn sàng cho tương lai, kịp thích ứng với thời kỳ hội nhập quốc tế.
Đăng ký tham gia cuộc thi
Thời gian đăng ký tham gia cuộc thi : 17/10/2022 - 30/10/2022
Số điện thoại.
Giới thiệu về cuộc thi
Thời gian đăng ký: 17/10/2022 - 30/10/2022
Thể lệ cuộc thi
Vòng thi cấp Trường
Đã kết thúc
 • Kết cấu bài thi: Gồm 25 câu trắc nghiệm Tiếng Anh.
 • Thời gian làm bài: 20 phút.
 • Ngày thi: Các em học sinh được thử sức với 04 bài thi khác nhau, diễn ra lần lượt vào các ngày 01, 02, 03, 04 tháng 11 năm 2022.
 • Lưu ý: Trong ngày diễn ra bài thi, các em học sinh chọn thời gian thích hợp trong khung giờ 00h00 - 21h00 để làm bài. Mỗi bài thi các em chỉ được làm 01 (một) lần duy nhất.
Vòng thi cấp Huyện
Đã kết thúc
 • Kết cấu bài thi: Gồm 20 câu trắc nghiệm Tiếng Anh và 05 câu phát âm i-Speak.
 • Thời gian làm bài: 20 phút.
 • Thời gian ôn tập: Từ ngày 07/11/2022 đến hết ngày 15/11/2022.
 • Ngày thi thử: 20h00 ngày 15/11/2022.
 • Ngày thi chính thức: 20h00 ngày 16/11/2022.
 • Lưu ý: Trong ngày diễn ra bài thi, các em học sinh phải vào thi đúng (20h00). Mỗi bài thi các em chỉ được làm 01 (một) lần duy nhất.
Vòng thi cấp Tỉnh
Đã kết thúc
 • Kết cấu bài thi: Gồm 20 câu trắc nghiệm Tiếng Anh, 05 câu phát âm i-Speak và 05 câu viết lại câu được nghe.
 • Thời gian làm bài: 25 phút.
 • Thời gian ôn tập: Từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 12/12/2022.
 • Ngày thi thử lần 1: 19h00 - 20h00 ngày 09/12/2022.
 • Ngày thi thử lần 2: 19h00 - 20h00 ngày 12/12/2022.
 • Ngày thi chính thức: 19h00 - 20h00 ngày 13/12/2022.
 • Lưu ý: Trong ngày diễn ra bài thi, các em học sinh vào làm bài trong khoảng thời gian từ 19h00 - 20h00. Mỗi bài thi các em chỉ được làm 01 (một) lần duy nhất.
Vòng thi Đặc biệt
Đã kết thúc
 • Sẽ được thông báo chính thức sau khi vòng thi Cấp Tỉnh kết thúc.
Tin tức cuộc thi

Tin tức về cuộc thi Vì Tuyên Quang giỏi Tiếng Anh

Thể lệ cuộc thi
Vòng thi cấp Trường
Đã kết thúc
 • Kết cấu bài thi: Gồm 25 câu trắc nghiệm Tiếng Anh.
 • Thời gian làm bài: 20 phút.
 • Ngày thi: Các em học sinh được thử sức với 04 bài thi khác nhau, diễn ra lần lượt vào các ngày 01, 02, 03, 04 tháng 11 năm 2022.
 • Lưu ý: Trong ngày diễn ra bài thi, các em học sinh chọn thời gian thích hợp trong khung giờ 00h00 - 21h00 để làm bài. Mỗi bài thi các em chỉ được làm 01 (một) lần duy nhất.
Vòng thi cấp Huyện
Đã kết thúc
 • Kết cấu bài thi: Gồm 20 câu trắc nghiệm Tiếng Anh và 05 câu phát âm i-Speak.
 • Thời gian làm bài: 20 phút.
 • Thời gian ôn tập: Từ ngày 07/11/2022 đến hết ngày 15/11/2022.
 • Ngày thi thử: 20h00 ngày 15/11/2022.
 • Ngày thi chính thức: 20h00 ngày 16/11/2022.
 • Lưu ý: Trong ngày diễn ra bài thi, các em học sinh phải vào thi đúng (20h00). Mỗi bài thi các em chỉ được làm 01 (một) lần duy nhất.
Vòng thi cấp Tỉnh
Đã kết thúc
 • Kết cấu bài thi: Gồm 20 câu trắc nghiệm Tiếng Anh, 05 câu phát âm i-Speak và 05 câu viết lại câu được nghe.
 • Thời gian làm bài: 25 phút.
 • Thời gian ôn tập: Từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 12/12/2022.
 • Ngày thi thử lần 1: 19h00 - 20h00 ngày 09/12/2022.
 • Ngày thi thử lần 2: 19h00 - 20h00 ngày 12/12/2022.
 • Ngày thi chính thức: 19h00 - 20h00 ngày 13/12/2022.
 • Lưu ý: Trong ngày diễn ra bài thi, các em học sinh vào làm bài trong khoảng thời gian từ 19h00 - 20h00. Mỗi bài thi các em chỉ được làm 01 (một) lần duy nhất.
Vòng thi Đặc biệt
Đã kết thúc
 • Sẽ được thông báo chính thức sau khi vòng thi Cấp Tỉnh kết thúc.
Tin tức cuộc thi

Tin tức về cuộc thi Vì Tuyên Quang giỏi Tiếng Anh