Bạn chờ một xíu nhé...

Cuộc thi Tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học Năm học 2023-2024
Lạng Sơn
Thời gian đăng ký:
25/03 - 12/04
Thời gian diễn ra:
09/04 - 08/06
Số thí sinh tham gia:
6078 thí sinh
Nghệ An
Thời gian đăng ký:
26/02 - 15/03
Thời gian diễn ra:
12/03 - 25/05
Số thí sinh tham gia:
39802 thí sinh
Lâm Đồng
Thời gian đăng ký:
08/04 - 26/04
Thời gian diễn ra:
23/04 - 21/05
Số thí sinh tham gia:
8873 thí sinh
Quảng Ninh
Thời gian đăng ký:
18/09 - 04/10
Thời gian diễn ra:
03/10 - 02/12
Số thí sinh tham gia:
22897 thí sinh