Bạn chờ một xíu nhé...

Cuộc thi Tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học Năm học 2023-2024
Nghệ An
Thời gian đăng ký:
20/02 - 10/03
Thời gian diễn ra:
11/03 - 30/04
Số thí sinh tham gia:
19 thí sinh
Quảng Ninh
Thời gian đăng ký:
18/09 - 04/10
Thời gian diễn ra:
03/10 - 02/12
Số thí sinh tham gia:
22897 thí sinh