Bạn chờ một xíu nhé...

Cuộc thi Tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học Năm học 2022-2023
Yên Bái
Thời gian đăng ký:
13/02 - 26/02
Thời gian diễn ra:
27/02 - 06/05
Số thí sinh tham gia:
7832 thí sinh
Thái Nguyên
Thời gian đăng ký:
07/11 - 20/11
Thời gian diễn ra:
21/11 - 08/04
Số thí sinh tham gia:
10023 thí sinh
Đồng Nai
Thời gian đăng ký:
20/02 - 05/03
Thời gian diễn ra:
06/03 - 05/04
Số thí sinh tham gia:
1553 thí sinh
Tứ Kỳ - Hải Dương
Thời gian đăng ký:
20/02 - 05/03
Thời gian diễn ra:
06/03 - 04/04
Số thí sinh tham gia:
2717 thí sinh
Thanh Miện - Hải Dương
Thời gian đăng ký:
20/02 - 05/03
Thời gian diễn ra:
06/03 - 04/04
Số thí sinh tham gia:
1341 thí sinh
Bắc Giang
Thời gian đăng ký:
07/11 - 20/11
Thời gian diễn ra:
21/11 - 25/03
Số thí sinh tham gia:
23356 thí sinh
Hòa Bình
Thời gian đăng ký:
17/10 - 30/10
Thời gian diễn ra:
31/10 - 04/03
Số thí sinh tham gia:
7094 thí sinh
Tuyên Quang
Thời gian đăng ký:
17/10 - 30/10
Thời gian diễn ra:
31/10 - 26/02
Số thí sinh tham gia:
8693 thí sinh
Thanh Oai
Thời gian đăng ký:
21/11 - 11/12
Thời gian diễn ra:
12/12 - 11/01
Số thí sinh tham gia:
8874 thí sinh