Bạn chờ một xíu nhé...

Cuộc thi Tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học Năm học 2022-2023
Thanh Oai
Thời gian đăng ký:
21/11 - 11/12
Thời gian diễn ra:
12/12 - 11/01
Số thí sinh tham gia:
6189 thí sinh
Thái Nguyên
Thời gian đăng ký:
07/11 - 20/11
Thời gian diễn ra:
21/11 - 31/03
Số thí sinh tham gia:
10023 thí sinh
Bắc Giang
Thời gian đăng ký:
07/11 - 20/11
Thời gian diễn ra:
21/11 - 31/03
Số thí sinh tham gia:
23357 thí sinh
Tuyên Quang
Thời gian đăng ký:
17/10 - 30/10
Thời gian diễn ra:
31/10 - 28/02
Số thí sinh tham gia:
8700 thí sinh
Hòa Bình
Thời gian đăng ký:
17/10 - 30/10
Thời gian diễn ra:
31/10 - 28/02
Số thí sinh tham gia:
7096 thí sinh