Bạn chờ một xíu nhé...

Vì Tứ Kỳ giỏi Tiếng Anh
“Vì Tứ Kỳ giỏi Tiếng Anh” là cuộc thi do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tứ Kỳ phối hợp Edupia tổ chức.

Cuộc thi diễn ra với mong muốn học sinh Tứ Kỳ được học tập, rèn luyện Tiếng Anh với điều kiện tốt nhất, như học sinh ở các trường quốc tế và được tham gia vào những sân chơi trí tuệ đầy lý thú, không chỉ giúp các em nâng cao kiến thức Tiếng Anh, mà cả khả năng tư duy linh hoạt, phản xạ nhanh, để sẵn sàng cho tương lai, kịp thích ứng với thời kỳ hội nhập quốc tế.
Đăng ký tham gia cuộc thi
Thời gian đăng ký tham gia cuộc thi : 20/02/2023 - 05/03/2023
Số điện thoại.
Giới thiệu về cuộc thi
Thời gian đăng ký: 20/02/2023 - 05/03/2023
Thể lệ cuộc thi
Vòng Sơ loại
Đã kết thúc
 • Kết cấu bài thi: Gồm 25 câu trắc nghiệm Tiếng Anh.
 • Thời gian làm bài: 20 phút.
 • Ngày thi: Các em học sinh được thử sức với 04 bài thi khác nhau, diễn ra lần lượt vào các ngày 07, 08, 09, 10 tháng 03 năm 2023.
 • Lưu ý: Trong ngày diễn ra bài thi, các em học sinh chọn thời gian thích hợp trong khung giờ 00h00 - 21h00 để làm bài. Mỗi bài thi các em chỉ được làm 01 (một) lần duy nhất.
Vòng thi cấp Trường
Đã kết thúc
 • Kết cấu bài thi: Gồm 20 câu trắc nghiệm Tiếng Anh và 05 câu phát âm i-Speak.
 • Thời gian làm bài: 20 phút.
 • Thời gian ôn tập: Từ ngày 13/02/2023 đến hết ngày 21/03/2023.
 • Ngày thi thử: Từ 13h30 đến 17h30 ngày 21/03/2023.
 • Ngày thi chính thức: Từ 13h30 đến 17h30 ngày 22/03/2023.
 • Lưu ý: Trong ngày diễn ra bài thi, các em học sinh chọn thời gian thích hợp trong khung giờ 13h30 - 17h30 để làm bài. Mỗi bài thi các em chỉ được làm 01 (một) lần duy nhất.
Vòng thi cấp Huyện
Đã kết thúc
 • Kết cấu bài thi: Gồm 20 câu trắc nghiệm Tiếng Anh, 05 câu phát âm i-Speak và 05 câu viết lại câu được nghe.
 • Thời gian làm bài: 25 phút.
 • Thời gian ôn tập: Từ ngày 27/02/2023 đến hết ngày 03/04/2023.
 • Ngày thi thử lần 1: Từ 13h30 đến 17h30 ngày 29/03/2023.
 • Ngày thi thử lần 2: Từ 13h30 đến 17h30 ngày 03/04/2023.
 • Ngày thi chính thức: Từ 13h30 đến 17h30 ngày 04/04/2023.
 • Lưu ý: Trong ngày diễn ra bài thi, các em học sinh chọn thời gian thích hợp trong khung giờ 13h30 - 17h30 để làm bài. Mỗi bài thi các em chỉ được làm 01 (một) lần duy nhất.
Tin tức cuộc thi

Tin tức về cuộc thi Vì Tứ Kỳ giỏi Tiếng Anh

Thể lệ cuộc thi
Vòng Sơ loại
Đã kết thúc
 • Kết cấu bài thi: Gồm 25 câu trắc nghiệm Tiếng Anh.
 • Thời gian làm bài: 20 phút.
 • Ngày thi: Các em học sinh được thử sức với 04 bài thi khác nhau, diễn ra lần lượt vào các ngày 07, 08, 09, 10 tháng 03 năm 2023.
 • Lưu ý: Trong ngày diễn ra bài thi, các em học sinh chọn thời gian thích hợp trong khung giờ 00h00 - 21h00 để làm bài. Mỗi bài thi các em chỉ được làm 01 (một) lần duy nhất.
Vòng thi cấp Trường
Đã kết thúc
 • Kết cấu bài thi: Gồm 20 câu trắc nghiệm Tiếng Anh và 05 câu phát âm i-Speak.
 • Thời gian làm bài: 20 phút.
 • Thời gian ôn tập: Từ ngày 13/02/2023 đến hết ngày 21/03/2023.
 • Ngày thi thử: Từ 13h30 đến 17h30 ngày 21/03/2023.
 • Ngày thi chính thức: Từ 13h30 đến 17h30 ngày 22/03/2023.
 • Lưu ý: Trong ngày diễn ra bài thi, các em học sinh chọn thời gian thích hợp trong khung giờ 13h30 - 17h30 để làm bài. Mỗi bài thi các em chỉ được làm 01 (một) lần duy nhất.
Vòng thi cấp Huyện
Đã kết thúc
 • Kết cấu bài thi: Gồm 20 câu trắc nghiệm Tiếng Anh, 05 câu phát âm i-Speak và 05 câu viết lại câu được nghe.
 • Thời gian làm bài: 25 phút.
 • Thời gian ôn tập: Từ ngày 27/02/2023 đến hết ngày 03/04/2023.
 • Ngày thi thử lần 1: Từ 13h30 đến 17h30 ngày 29/03/2023.
 • Ngày thi thử lần 2: Từ 13h30 đến 17h30 ngày 03/04/2023.
 • Ngày thi chính thức: Từ 13h30 đến 17h30 ngày 04/04/2023.
 • Lưu ý: Trong ngày diễn ra bài thi, các em học sinh chọn thời gian thích hợp trong khung giờ 13h30 - 17h30 để làm bài. Mỗi bài thi các em chỉ được làm 01 (một) lần duy nhất.
Tin tức cuộc thi

Tin tức về cuộc thi Vì Tứ Kỳ giỏi Tiếng Anh